Długowieczność jest czymś co fascynuje nas od dawna. Czy długowieczność jest możliwa? Czy długowieczność można uzyskac już teraz? Jak uzyskać długowieczność?

Zjawisko długowiecznośći

Długowieczność jest czymś co fascynowało ludzkość już od zarania dziejów. Jest pojęciem niezwykle ciekawym jak i równocześnie bardzo skomplikowanym. Historyczne próby uzyskania efektu wydłużenia życia ludzkiego zawsze były skazane na porażkę ze względu na brak możliwość uzyskania dokładnej wiedzy na temat stanu i procesów zachodzących w ludzkim ciele.

Długowieczność jest czymś co fascynowało ludzkość już od zarania dziejów. Jest pojęciem niezwykle ciekawym jak i równocześnie bardzo skomplikowanym. Historyczne próby uzyskania efektu wydłużenia życia ludzkiego zawsze były skazane na porażkę ze względu na brak możliwość uzyskania dokładnej wiedzy na temat stanu i procesów zachodzących w ludzkim ciele.

Wraz z postępem nauki i diametralnym wzrostem naszej wiedzy na temat procesów zachodzących w naszym ciele długowieczność jest możliwa do osiągnięcia już teraz. Jest to związane nie tylko z wydłużeniem okresu życia, ale także z wydłużeniem efektywnego okresu wysokiej sprawności fizycznej i intelektualnej.

Wielowymiarowość zjawiska starzenia powodowała, że nigdy nie było ono rozumiane w sposób pełny. Czynniki wpływające na starzenie się są zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Równocześnie mamy wpływ tylko na część spośród nich w stopniu wystarczającym, aby poprawić jakość naszego życia.

Ciało jako pewnego rodzaju silnik biologiczny ma określony okres przez, który może funkcjonować w stanie nienaruszonym. Wszelkie decyzje jakie podejmujemy w stosunku do naszego stylu życia, diety czy podejścia psychicznego mają gigantyczny wpływ na to jak długo nasz silnik może działać. Celem każdego z nas jest długie i satysfakcjonujące życie. Nie mamy możliwości osiągnięcia tego celu jeśli nie zadbamy o nasze ciało i umysł w dostateczny sposób. Bardzo często małe decyzje potrafią w diametralny sposób zmienić nasze życie.

Niebieskie Strefy

Zagadnieniem długowieczności zajmował się Dan Buettner. W swojej książce “Niebieskie Strefy”odkrywa pewnego rodzaju prawidłowości dotyczące ludzi mieszkających w regionach gdzie występuje ponadprzeciętna liczba dziewięćdziesięciolatków oraz stulatków. Tytułowe niebieskie strefy to regiony z całego świata gdzie ludzie żyją długo i zachowują dobre zdrowie oraz wysoką sprawność intelektualną i fizyczną. Zaliczają się do nich Sardynia – WłochyOkinawa – JaponiaNicoya – Kostaryka, Kalifornia – USA oraz Ikaria – Grecja. Badając te populacje autor książki próbował wykrystalizować elementy wspólne, które w jego opinii mają wpływ na długowieczność mieszkańców “Niebieskich Sfer”.

Cechą charakterystyczną dla wszystkich regionów jest specyficzna dieta. Elementami typowymi dla tej diety jest mała ilość spożywanego mięsa oraz ograniczenie pod względem ilości kalorii przyjmowanych dziennie. Oznacza to, że długowieczność jest skorelowana nie tylko z rodzajem spożywanego jedzenia ale także z umiarem.

Dieta ta równocześnie składa się z produktów roślinnych takich jak fasola, kiełki, rośliny strączkowe, a także szereg innych bogatych w błonnik, przeciwutleniacze, falowonidy, białkapochodzenia niezwierzęcego oraz substancje antykancerogenne.

Długowieczność = aktywność fizyczna + pogoda ducha

Innym faktem który został zaobserwowany jako wspólny dla wszystkich sfer to wysoka aktywność fizyczna. Jest to związane z kulturą uprawiania sportu lub warunkami geograficznymi jakie panują w danym regionie (np. tereny górzyste lub rozległe pola). W tym przypadku są to de facto dobrowolne lub wymuszone ćwiczenia. Jako przykład podajmy wypasanie owiec, które powoduje, że każdego dnia przebywa się na piechotę kilka kilometrów.

Kolejną cechą charakterystyczną jest utrzymywanie aktywnego życia rodzinnego i towarzyskiego. W regionach tych występuje ponadprzeciętna ilość rodzin wielopokoleniowych, gdzie wszyscy mieszkają pod jednym dachem. Wzmaga to utrzymywanie bliskich więzi rodzinnych. Równocześnie wszyscy w danych społecznościach utrzymują rozległe kontakty towarzyskie do późnego wieku.

Wnioski na temat długowieczności wynikające z Niebieskiech Sfer

Jeśli podsumować zasady jakie powinno się stosować w swoim życiu w celu przedłużenia okresu pełnej sprawności należy:

 1. Być aktywnym – sport i regularny wysiłek fizyczny wpływają na ogólną poprawę twojego zdrowia oraz długości życia.
 2. Ogranicz liczbę kalorii spożywanych codziennie.
 3. Unikaj mięsa oraz produktów przetworzonych posiadających sztuczne substancje i konserwanty.
 4. Spożywaj produkty wzmagające siłę twojego serca oraz pozytywnie wpływają na twój układ krążenia.
 5. Posiadanie życiowego celu. Bycie aktywnym fizycznie i intelektualnie wpływa na twoje codzienne samopoczucie oraz nadaje ci siły do codziennych zmagań.
 6. Ogranicz stres. Wszelkie sytuacje stresogenne, toksyczne środowisko oraz toksyczne osoby są wrogiem twojego zdrowia oraz samopoczucia.
 7. Zadbaj o swoje życie duchowe.
 8. Utrzymuj częste kontakty ze swoją rodziną oraz znajomymi.
 9. Znajdź sobie grono znajomych, z którymi znajdziesz wspólny język i będziecie mieli podobne zainteresowania

TED – Dan Buettner Długowieczność

Podstawowe elementy długowieczności

Wiele osób zadaje sobie pytanie jak zmieniłoby się moje życie jeśli miałbym odrobinę więcej czasu, energii lub zdrowia, aby podołać wyzwaniom. Drobne zmiany w życiu codziennym mają duży wpływ na jego całokształt.

Liczne badania dowiodły w sposób niezaprzeczalny, że na długość życia wpływa:

 • genetyka,
 • dieta,
 • opieka medyczna,
 • styl życia,
 • stres,
 • sport,
 • higiena snu,
 • otoczenie,
 • życie seksualne,

Genetyka, a długowieczność

Jednym z elementów, który w znaczącym stopniu definiuje okres długości naszego życia jest genetyka. Jest to równocześnie coś co jest nam dane i nie możemy tego zmienić. W swojej naturze potrafi on jednak udzielić nam informacji, które do tej pory były niedostępne. Genetyka wpływa na wszystkie czynniki wewnętrzne oraz definiuje to jak nasz organizm odpowiada na czynniki zewnętrzne. Rozumienie samego siebie jest kluczem do zrozumienia nas w kontekście otoczenia.

Współczesna genetyka potrafi dokładnie przeanalizować cały nasz genotyp. Oznacza to, że potrafimy zajrzeć do naszego ciała i zrozumieć jego procesy na mikroskopijnym poziomie. Genetyka wpływa na to jak reagujemy na dietę, suplementy diety oraz w jaki sposób zachodzi w naszym ciele proces starzenia.

“Pewne różnice w wariantach genów osób populacji długo-żyjących i tych pozostałych zostały poznane. Co ciekawe, to badania na zwierzętach, a nie prowadzone na szeroką skalę studia genetyczne (GWAS, ang. genome-wide association study) dały wskazówki i kierunki poszukiwań genów związanych z długowiecznością. Są to ścieżki sygnalizacyjne takie jak: ścieżka hormon wzrostu (GH)/insulina/insulino-podobny czynnik wzrostu (IGF-1), ścieżka odpowiedzi na uszkodzenia DNA, a także mechanizmy: odpowiedzi na stres, chronicznego stanu zapalnego, starzenia komórkowego, skracania telomerów, zarządzania energią (TOR) i metabolizmu lipidów.” – Starzenie i Długowieczność

Nie chodzi tylko o występowanie pojedynczych genów, ale o ich kombinację. Osoby dożywające sędziwego wieku inaczej metabolizują tłuszcz i glukozę, ich skóra wolniej się starzeje i rzadziej występuje u nich cukrzyca, nadciśnienie i choroby serca. Geny obniżające prawdopodobieństwo powstawania najbardziej popularnych chorób takich jak rak lub choroby układu krążenia przekładają się na statystycznie dłuższe życie.

Genetyka, a długowieczność

Teorie dotyczące starzenia się i długowieczności

Genetyka definiuje także maksymalny okres życia. Jak pokazują badania, na długość życia wpływa w 70% struktura naszych genów. Istnieje parę teorii dotyczących procesu starzenia się:

 • Teoria błędów,
 • Teoria „oksydacyjna”,
 • Teoria zaprogramowanej śmierci,

Teoria błędów

zakłada, że przy każdej replikacji komórek, która jest podstawowym elementem procesu regeneracji ciała. Wraz z każdym podziałem występuje możliwość pojawienia się zmian w strukturze DNA, tworzących błędy genetyczne. Akumulacja w czasie tych zmian powoduje ostateczną destabilizację funkcjonowania organizmu i jego śmierć.

Teoria oksydacyjna

wyjaśnia proces starzenia się przez wskazanie jego przyczyn w procesach zachodzących w mitochondriach komórek. Podczas produkcji energii przy której jest wykorzystywany tlen następuje stopniowe uszkadzanie tych komórek. “Utlenianie ważnych cząsteczek biologicznych prowadzi do zaburzeń ich struktury, a przez to funkcjonowania w komórce, co w efekcie może skutkować kaskadą procesów kończących się jej dysfunkcją i śmiercią. ” – Rola reaktywnych form tlenu i mitochondriów w starzeniu

Teoria zaprogramowanej śmierci

zakłada że stopniowo organizm traci możliwość pełnienia swoich funkcji immunologicznychprzez co nie może skutecznie się bronić przed ciałami obcymi oraz antygenami. Procesowi starzenia zwykle towarzyszy uogólniony stan zapalny, który jest jednym z markerów starzenia i umożliwia prognozowanie jego postępu. Zgodnie z tą teorią jeśli poprawimy możliwości organizmu do obrony przed antygenami wydłużymy okres życia i sprawności. – Immunologiczna teoria starzenia.

Długowieczność wynika z diety

Ludzkie ciało przy odpowiednio przygotowanej kuracji, która jest stosowana w sposób zrównoważony i regularny w znaczący sposób zwiększa swoją wydajność. Wiele działań, które mają na celu poprawę jakości naszego życia okazuje się nieskutecznymi ze względu na doraźność oraz krótkotrwałość naszych działań. Już dwumiesięczna zmiana nawyków żywieniowych, zbilansowanej diety oraz odpowiednich środków medycznych może w znaczący sposób wpłynąć na jakość naszego życia przynosząc efekty wydłużające okres pełnej sprawności.

Fenomen długowieczności istnieje już na świecie od wielu lat i odnaleziony został we wszystkich zakątkach świata. Każde z tych miejsce jest od siebie diametralnie różne jednak po głębszym zbadaniu okazuje się że posiadają one cechy wspólne. W każdej spośród tych populacji występuje zwyczaj zdrowej zbilansowanej diety. Każda jest specyficzna pod względem produktów dla regionu. Ma to wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich chorób jak atak serca czy rak jelita grubego.

Dieta według regionów świata

Innym przykładem wpływu diety na ludzki organizm jest niska zachorowalność na raka oraz średni dłuższy okres życia ludzi we Francji. Jak wykazały badania regularne spożywanie czerwonego wina bogatego w przeciwutleniacze (antyoksydanty) ma zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Francuska dieta bogata jest w inne produkty zawierające elementy antykancerogenne co powoduje znacząco wydłuża średnią długość życia populacji.Jak definiujemy długowieczność?Innym przykładem wpływu diety na ludzki organizm jest niska zachorowalność na raka oraz średni dłuższy okres życia ludzi we Francji. Jak wykazały badania regularne spożywanie czerwonego wina bogatego w przeciwutleniacze (antyoksydanty) ma zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Francuska dieta bogata jest w inne produkty zawierające elementy antykancerogenne co powoduje znacząco wydłuża średnią długość życia populacji.

Dieta jest czymś nad czym nam bardzo trudno zapanować w życiu codziennym. Specyfika tej diety może być bardzo wyszukana tak jak wcześniej wspomniane produkty spożywane na Okinawieoraz w innych częściach świata. Zakup takich produktów i ich regularne przygotowanie jest kłopotliwy i wymaga czasu. Dieta mieszkańców Okinawy to połączenie kuchni japońskiej, chińskiej i tajwańskiej. Podstawę stanowią soja, pełny ryż, słodkie ziemniaki, owoce, warzywa. Najpopularniejszą potrawą na Okinawie jest champuru – mieszanka tofu, sezonowych warzyw i gorzkiego melona (goya). Jednak największym atutem tej diety jest jej różnorodność.

Należy sobie zadać pytanie na temat tego czym jest młodość? Jeśli przez młodość definiujemy wiek to takie rozumienie nie bierze pod uwagę stanu w jakim znajduje się organizm. Jeśli organizm osoby w wieku 25 lat fizycznie i biochemicznie zachowuje się jak organizm osoby w wieku 35 lat to śmiało możemy mówić o przyspieszonym procesie starzenia. Może mieć na to zła dieta już od najmłodszych lat, palenie papierosów bądź poważne niedobory suplementów diety niezbędnych do normalnego funkcjonowania.

Duża część ludzi dożywa bardzo późnego wieku w doskonałej formie psychicznej i fizycznej ze względu na styl życia oraz dietę, które są utrzymywane przez długi czas i wynikają z przyzwyczajeń. Regularne wspomaganie organizmu naturalnymi czynnikami powoduje niwelowanie złych czynników zewnętrznych, które przyśpieszają proces starzenia oraz wspomagają naturalne procesy wewnętrzne opóźniające degenerację komórek w organizmie.

Długowieczność w kontekście nowoczesnej opieki medycznej

Pod względem zaawansowanej medycyny pojawiają się nowe środki, które mają bardzo mocny wpływ na hamowanie procesu starzenia się. Część z nich była projektowana dla tego, natomiast cześć z nich została odkryta przez przypadek w trakcie badań klinicznych nad innymi działaniami jakie miały wywołać.

Hormon wzrostu – początkowo wykorzystywany w leczeniu niskorosłości oraz innych zaburzeń wynikających z jego niedoboru. W przypadku pacjentów w średnim wieku zauważono zwiększenie szybkości regeneracji komórek ciała, ogólny wzrost masy mięśniowej oraz poprawę metabolizmu. W dużych ilościach powodował nadmierny rozrost tkanki kostnej oraz mięśniowej, natomiast w małych ilościach podawany regularnie wywoływał szybszą regenerację oraz wzrost wydolności fizycznej organizmu.

Melatonina – substancja wspomagająca sen i regenerację podczas snu. Od momentu odkrycia jej 50 lat temu z powodzeniem była wykorzystywana w licznych metodach leczenia problemów ze snem. Badania wykazały że regularne przyjmowanie melatoniny w łatwo wchłanialnej formiewydłużyły okres życia o 20% u zwierząt. Badania wskazały że melatonina pełni bardzo wiele ważnych funkcji w procesach metabolicznych zachodzących z naszym organizmie. Wywiera także odmienne efekty w zależności od płci i wieku. W przypadku kobiet z menopauzą zapobiega peroksydacji lipidów (uszkodzenie komórek tłuszczowych spowodowanych przez wolne rodniki).

Statyny – powszechnie wykorzystywane jako leki kardiologiczne podczas badań klinicznych okazały się posiadać zbawienny wpływ na inne procesy związane z funkcjonowaniem naszego organizmu. Obniżają cholesterol we krwi oraz działają przeciwzapalnie. Badania pokazały że pacjenci regularnie otrzymujący dawki żyli statystycznie o 4 lata dłużej.

Środki o dużym potencjale wpływu na długowieczność

Metformina – specyfik medyczny będący w obrocie od 1958 roku (Wielka Brytania) oraz w USA od 1995 roku. Jest uznawany za pierwszy potencjalny środek wydłużający życie. Badania kliniczne pokazują, że Metformina może blokować lub zmniejszać wiele podstawowych czynników, które przyspieszają starzenie się. Obejmują one ochronę przed glikacją uszkodzenia DNA, słabą funkcją mitochondrialną i przewlekłym stanem zapalnym. Udowodniono, że metformina ułatwia naprawę DNA, co ma kluczowe znaczenie w profilaktyce raka.

Rapamycyna – zwana także sirolimus jest to środek, który został odkryty w 1975 roku na Wyspach Wielkanocnych. Do tej pory był stosowany jako środek zapobiegający odrzuceniu przeszczepów nerek. Regularnie podawana zwierzętom rapamycyna wydłużyła ich życie o 36%. Oznacza to że potencjał stosowania tego środka jest ogromny. Niestety do tej pory nie rozwiązano problemów związanych z jego efektami ubocznymi w postaci zwiększenia możliwości wystąpienia nowotworów.

Dehydroepiandrosteron (DHEA) – został wyizolowany w moczu w 1934 r., A siarczan DHβ 3β (DHEAS) został zidentyfikowany 10 lat później. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat niezliczone eksperymenty na zwierzętach sugerowały, że DHEA jest wielofunkcyjnym hormonem o działaniu immunostymulującym, przeciwcukrzycowym, przeciw otyłości, przeciwnowotworowym, neurotropowym, wzmacniającym pamięć i przeciwdziałającym.

Styl życia i jego korelacja z długowiecznością

Średnia długość życia stabilnie wzrasta w krajach Europy zachodniej już od połowy XIX wieku. Jest to spowodowane nie tylko w postępem w zakresie medycyny ale także diametralnej zmianie sposobu życia społeczeństw europejskich.

Wśród osób, które cieszyły się pełnią zdrowia przez długie lata badania wykazały korelację z pozytywnym podejściem do życia. Równocześnie były to osoby, które stawiały na życie rodzinne oraz rozwój intelektualny. Ludzie czytający dużą liczbę książek statystycznie żyli dłużej przy pełnej sprawności intelektualnej niż osoby ograniczające się do 1-2 książek rocznie.

Tak samo dłuższym życiem cieszą się osoby, które wykonują wolne zawody wymagające wysiłku intelektualnego. Ludzie na stanowiskach szeregowych żyją krócej ze względu na monotonię ich pracy.

Sytuacja ma się podobnie do życia towarzyskiego. Ludzie z większym gronem znajomych, którzy utrzymują ścisłe kontakty z przyjaciółmi żyją dłużej niż osoby samotne.

Jednym z najważniejszych elementów stylu życia, który wpływa na pozostałe jest posiadanie życiowego celu. Osoby zorganizowane, realizujące w swoim życiu większy plan bardzo często żyją dłużej ze względu na to że ich umysł podświadomie oczekuje od ciała dłuższej sprawności. Podświadomie działamy w sposób mający nam zagwarantować więcej czasu aby zrealizować nas cel.

Stres – ludzie zestresowani żyją krócej

Stres jest elementem, który po cichu wyniszcza nas od środka. Ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na sen, relacje z bliskimi oraz zbilansowane funkcjonowanie naszego organizmu.

Wśród badanych osoby, które wykonywały stresujące zawody zanotowano wyraźny spadek długości życia. W badaniu tym nie brano pod uwagę zgonów spowodowanych śmiercią inną niż naturalna w celu wyeliminowania ryzyka zawodowego związanego z niebezpiecznymi pracami.

Osoby zestresowane bardzo często wykazują problemy z trawieniem pokarmów oraz podwyższone ilości hormonów w stosunku do wymaganych poziomów. Stresujące życie także wybija nas z rytmu spraw codziennych w efekcie czego śpimy nieregularnie lub cierpimy na bezsenność.

Sport to nie tylko zdrowie – to klucz do długowieczności

Uprawienie sportu i prowadzenie aktywnego trybu życia posiada niezaprzeczalny wpływ na długość naszego życia. Po pierwsze eliminuje ono ryzyko występowania szeregu chorób w tym tych, które w największym stopniu odpowiadają za przedwczesne zgony czyli choroby układu krążenia.

Badania pokazują że stopa śmiertelności osób aktywnych fizycznie spada o 30% w stosunku do osób nieaktywnych. Część badań przypisuje aktywności fizycznej wydłużenie średniej życia o 6-9 lat.

Co higiena snu onacza dla twojego organizmu?

Sen jest okresem kiedy nasz organizm regeneruje się i stabilizuje swoje funkcjonowanie.

Brak regularnego snu odbija się na pozostałych aspektach funkcjonowania naszego organizmu. Osoby śpiące za mało lub nieregularnie wykazują zwiększoną konsumpcję pokarmów w tym pokarmów bogatych w cukry. Oznacza to ryzyko powstawania nawyków żywieniowych, które w efekcie mogą powodować otyłość.

Otoczenie wpływa na twoją długowieczność

Poz względem otoczenia rozumiemy wszystkie elementy, które są czynnikami zewnętrznymi. Zarówno te mające bezpośredni wpływ na nasz organizm – jakość wody, powietrza etc., jak i te które wpływają na naszą psychikę.

Badania pokazały, że w regionach, których występuje większe zanieczyszczenie powietrza wyraźnie spada długość życia, co po części jest związane z chorobami płuc.

Innym przykładem na wpływ otoczenia na długość życia jest mieszkanie w miastach i mieszkanie na wsi. Osoby mieszkające w miastach częściej chorują na tzw. “choroby cywilizacyjne”. Jest to związane z szybkim tempem życia w miastach oraz dużą ilością sytuacji, które mogą się okazać stresogenne.

Życie seksualne, a długowieczność

Bezapelacyjnie udowodniono, że udane życie seksualne posiada pozytywny wpływ na zdrowie ludzkie. W trakcie seksu ludzki organizm wydziela olbrzymią liczbę hormonów, który utrzymują się potem przez długi czas w organizmie (Między innymi wcześniej wspomniane DHAE). Ma to wpływ na regulację procesów zachodzących w naszym organizmie. Prokreacja jest ewolucyjnie jednym z najważniejszych procesów związanych z ludzkim ciałem. Dlatego wszystko w naszym organizmie jest przygotowane w taki sposób aby ją umożliwić i ułatwić. Jest to związane także z długością życia przez okres którego można mieć potomstwo.

Badania pokazały, że regularne uprawianie seksu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia oraz zawału serca, zmniejsza stres oraz wzmaga spalanie kalorii. W innym przypadku udowodniono, że uprawianie seksu przynajmniej dwa razy w tygodniu zwiększa ilość immunoglobulin we krwi o 30%, które wspomagają naturalny system ochronny organizmu.

Seks ma też wpływ antydepresyjny. Badania przeprowadzone przez amerykańskiego psychologo Gordon Gallupa na grupie 293 kobiet w 2002 roku pokazały, że wykazywały one lepsze samopoczucie, najprawdopodobniej ze względu na wchłanianie hormonu prostaglandyny zawartej w nasieniu. Innym hormonem, który w dużej ilości jest wydzielany przed orgazmem jest oksytocyna mająca właściwości antybólowe.

Ze względu na biologiczne przystosowanie do posiadania większej ilości potomstwa, seks, reprodukcja oraz regeneracja są ze sobą bezpośrednio powiązane. Podczas seksu wszystkie hormony wydzielane są w celu wzmocnienia organizmu i przygotowanie go do narodzin potomstwa.

Linki:

https://en.wikipedia.org/wiki/Life_extension

http://www.demogr.mpg.de/Papers/Books/Monograph2/record%20longevity.htm

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02456989

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02456989

http://www.powergems.org/cybernetic.html

http://www.mister-shortcut.com/cybernetic.html

https://arxiv.org/pdf/1403.8135.pdf

https://www.hindawi.com/journals/jar/2012/243958/

Świetnie! Pozostało już tylko kliknąć przycisk! 

Polecamy również strony dotyczące dentystyki i Implantów Zębów

Dbanie o zęby jest jednym z elementów dbania o zdrowie. Szukasz rzetelnych informacji na ten temat? Interesują cię profesjonalne usługi dentystyczne? Zobacz tutaj: